Kranførerutleie

Vi tilbyr primært kranførere til G1 Mobilkran og G2 Tårnkran. Vi har også kompetanse på andre typer kraner som lastebil, havn, portal- og traverskraner.

Teleportere

Vi har egne teleportførere og riggmenn. Flere av våre kranførere innehar også denne kompetansen.

Spesialtjenester

Vi har erfarne kranførere som kan utføre risikofylte oppdrag som for eksempel personløft i kurv eller samløft med andre kraner. En høy andel ansatte kan også arbeide som Leder for Elsikkerhet (LFS).

hms

Kranfører AS har som mål å være best på HMS. Vi har blant annet detaljerte elektroniske sjekklister for vedlikehold som blir tilsendt våre samarbeidspartnere ukentlig.

Kontakt Oss